Plán činnosti Českého klubu historických vozidel na rok 2015

on .

Plán činnosti Českého klubu historických vozidel na rok 2015

  1. Aktivně se podílet na trvalém rozvoji činnosti klubu

  1. Zajistit aktivní zastupování klubu ČKHV ve všech složkách veteránského hnutí v České republice, zejména v FKHV.

  1. Zajišťovat pro členy ČKHV pravidelné informace o aktuelních věcech a událostech, které mají vliv na činnost klubů prostřednictvím www stránek ČKHV

  1. Kluby budou průběžně informovat prezidium o svých aktivitách, problémech, zajímavostech z regionů. Tyto příspěvky budou zveřejňovány dle možnosti na www stránkách čkhv.cz

  1. Trvale udržovat členskou evidenci

  1. Zajisti výrobu členských průkazů na rok 2016 a evidenci o jejich vydání

  1. Zajistit vydání kalendáře ČKHV na rok 2016 ve formátu vizitky

  1. Provádět v klubech k tomu oprávněných řádným způsobem testace historických vozidel pro vydávání zvláštních registračních značek

  1. Pokračovat v jednáních o získání slev pro platící členy klubů ČKHV

  1. Zajistit na základě požadavků distribuci plaket klubům na dobírku