Informace o zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: VETERÁN CAR CLUB MĚLNÍK z.s. (VCC MĚLNÍK)
IČ: 050 31 737
Sídlo: Řípská 832/37, 276 01 Mělník
Zápis: ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 65499
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Dáňa, předseda výkonného výboru
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(dále jen „správce“)

Zpracovávané osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • rok narození
 • bydliště
 • kategorie vozidla
 • značka vozidla
 • typ vozidla
 • obsah vozidla (ccm)
 • rok výroby vozidla
 • členství ve veteránském klubu
 • e-mail
 • telefon


Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem organizace akce Mělnická Veteran Rallye 2024 pořádané správcem,
jež se uskuteční dne 1. 6. 2024, a dále za účelem komunikace s účastníky akce.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektů údajů.

Příjemci/Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje jsou nejsou zpřístupněny třetím osobám.

Úmysl správce osobních údajů předat osobní údaje do třetí země či mezinárodní organizace

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou uloženy do 31. 12. 2024

Práva subjektu údajů související s ochranou osobních údajů

Subjekt údajů je v souladu s nařízením č. 2016/679 (GDPR) oprávněn:

 • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů,
 • požadovat opravu osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • požadovat přenesení osobních údajů,
 • podat proti správci stížnost u dozorového úřadu,
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování

založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů odvolat prohlášením zaslaným na e-mailovou
adresu zástupce správce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Změna velikosti fotografie ve Windows 10 pro testaci historického vozidla

Změna velikosti fotografie

Změna velikosti fotografie ve Windows 10 pro testaci historického vozidla - návod

Jednoduchý návod pro změnu velikosti fotografie ve Windows 10 pro testaci historického vozidla.

1. Tlačítko „Start“

2. Vyhledat program „Průzkumník souborů“

3. Spustit program a v něm otevřít fotografii

Tip: klávesa „WIN“ + „E“ 
...je klávesová zkratka pro rychlé spuštění programu „Průzkumník souborů“

4. V náhledu fotografie kliknout na „tři tečky“ vpravo nahoře...

5. Zvolit „Změnit velikost“

6. Zvolit „Definovat vlastní rozměry“

7. Necháme zaškrtnuté „Zachovat poměr stran“

8. Vyplníme požadovanouo šířku v pixelech

Foto pro testaci = minimální šířka 1024 px

9. Uložit.